नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

निर्देशिका/कार्यावधि

सि.नं शीर्षक
1 ज्येष्ठ नागरिक परिचय–पत्र वितरण निर्देशिका २०७४ डाउनलोड
2 सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ (अर्थ मन्त्रालय) डाउनलोड
3 सिंहदरबार परिसर भित्र निजामती कर्मचारीका शिशुहरुको लागि संचालित दिवा शिशु स्याहार केन्द्र संचालन कार्यविधि २०७१ डाउनलोड
4 अपाङ्गता परिचयपत्र निर्देशिका, २०६५ संशोधन डाउनलोड
5 संस्थालाई दिइने अनुदान सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ डाउनलोड
6 मानव बेचबिखन विरुद्धको स्थानीय समिति (गठन तथा परिचालन) निर्देशिका २०७० डाउनलोड
7 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवसीय पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ डाउनलोड
8 ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्योपचार सेवा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६१ डाउनलोड
9 सि. वि. आर. कार्यक्रम संचालन निर्देशिका डाउनलोड
10 अपाङ्गता भएका व्यक्तिकालागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका, २०६९ डाउनलोड
11 छाउपडी प्रथा उन्मुलन निर्देशिका, २०६४ डाउनलोड
12 श्रमजीवी महिलाहरुप्रती डान्स रेस्टुरेन्ट, डान्स बार जस्ता कार्यस्थलमा हुने यौन उत्पिडान नियन्त्रण गर्न जारी गरिएको निर्देशिका २०६५ डाउनलोड
13 अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हवाई यात्रामा दिइने छुट वा सहुलियत सम्बन्धी कार्यविधि, २०६३ डाउनलोड
14 बाल हेल्पलाइन संचालन कार्यविधि, २०६४ डाउनलोड
15 मानव बेचबिखन विरुद्धको अभियानमा संलग्न सरोकारहरुका लागि मनोसामाजिक मनोविमर्श निर्देशिका डाउनलोड
16 अपाङ्गतासम्बन्धी सूचना तथा सहयोगी कक्ष (हेल्पडेस्क) सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ डाउनलोड
17 अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण, नमूना कार्यविधि डाउनलोड
18 अपांगता भएका व्यक्तिको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि–२०७५ डाउनलोड
19 ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि–२०७५ डाउनलोड
20 बाल गृह सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
21 सडक वालवालिकाको व्यवस्थापन खर्च कार्यविधि २०७५ डाउनलोड
22 बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७५ डाउनलोड
23 राष्ट्रपति महिला उत्थान जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ डाउनलोड
24 बाल संरक्षण आर्थिक राहत सहयोग कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
25 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ डाउनलोड
26 ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका ब्यक्ति, महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई स्थानीय तह मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
27 ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी (नमूना) कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
28 प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता नागरिक ग्राम स्थापना तथा संचालनको लागि प्रदेश सरकार (सामाजिक विकास मन्त्रालय) मार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
29 विपन्न तथा जेहन्दार विशोरीलाई प्राविधिक विषयिको उच्च शिक्षामा छात्रवृत्ती उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
30 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
31 बाल हेल्पलाइन नम्बर १०९८ नेपाल सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
32 बालबालिका खोजतलास नम्बर १०४ सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ डाउनलोड
33 सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७६ डाउनलोड
34 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षणको लागि स्थापना भएका बालगृहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
35 लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षेत्रगत कार्यशर्त डाउनलोड
36 दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
37 तथ्याङ्क तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
38 महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
39 महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
40 सृजनशील बाल प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
41 विद्यावारिधी गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ डाउनलोड
42 अनलाइन बाल सुरक्षा कार्यविधि,२०७८ डाउनलोड
43 अपाङ्गता ग्राम निर्माण तथा सञ्चालन कार्यवविधि, २०७८ डाउनलोड
44 राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नती पुरस्कार वितरण कार्यविधि, २०७८ डाउनलोड
45 ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ डाउनलोड