नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/प्रतिबद्धता

सि.नं शीर्षक
1 महिला विरुद्ध सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९७९ डाउनलोड
2 वृद्धावस्था सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय कार्योजना, २००२ डाउनलोड
3 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ डाउनलोड