निर्देशिका तथा कार्यविधि


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 विद्यावारिधी गर्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिने अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ - -
2 सृजनशील बाल प्रतिभा प्रोत्साहन कार्यविधि, २०७७ - -
3 महिला उद्यमशीलता विकास, वित्तीय पँहुच, टेवा पूँजी र प्रविधि सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ - -
4 महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ - -
5 तथ्यांक तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०७७ - -
6 तथ्याङ्क तथा अभिलेख अद्यावधिक गरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको तथ्यांक संकलन तथा अध्यावधिक गर्ने कार्यविधि, २०७७ - -
7 दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ - -
8 लैंगिक सम्पर्क व्यक्तिहरुको क्षेत्रगत कार्यशर्त - -
9 लैंगिक हिंसा अन्त्यको लागि पुरुष सञ्जाल (Male Leader Network) परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ - -
10 अपाङ्गता भएका बालबालिकाको संरक्षणको लागि स्थापना भएका बालगृहलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ - -