नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

फारामहरू

सि.नं शीर्षक
1 अपांगता पुनर्स्थापना फारम डाउनलोड
2 क्वारेन्टिन-स्थल अनुगमनका लागि लैङ्‌गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण (GESI) रुजुसूची डाउनलोड