मन्त्रालयका भू.पू. सचिवहरु

सि.नं.

भू.पू. सचिवको नाम थर

अवधि

कैफियत

देखि 

सम्म

प्रभा बस्नेत

०१/०१/२०५३

१०/२६/२०५३

 

घनानाथ ओझा

११/१९/२०५३

११/२९/२०५४

 

रामेश्वर शाह

०१/२०/२०५५

०४/०९/२०५६

 

उर्मिला श्रेष्ठ

०४/१०/२०५६

०३/१४/२०५८

 

रवि बहादुर विष्ट

०८/०४/२०५८

०१/०१/२०५९

 

विजयराज भट्टराई

०३/१०/२०५९

०३/१०/२०६०

 

शशिकान्त मैनाली

०३/११/२०६०

११/२६/२०६१

 

रविन्द्रमान जोशी

११/२६/२०६१

०४/२३/२०६३

 

पुण्य प्रसाद न्यौपाने

०४/२९/२०६३

०७/१५/२०६५

 

१०

विन्द्रा हाडा भट्टराई

०७/१५/२०६५

०१/१३/२०६७

 

११

महेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ

०१/१३/२०६७

१०/०३/२०६७

 

१२

रुद्र कुमार श्रेष्ठ

१२/०२/२०६७

१२/२६/२०६७

 

१३

आनन्दराज पोखरेल

०२/०४/२०६८

१०/१८/२०६८

 

१४

वालानन्द पौडेल 

१०/१९/२०६८

०६/२३/२०६९

 

१५

दिनेशहरि अधिकारी

०७/१५/२०६९

०४/०७/२०७१

 

१६

धन बहादुर तामाङ्ग

०५/०२/२०७१

०८/०७/२०७२

 

१७

मधु प्रसाद रेग्मी

०८/०७/२०७२

०५/२७/२०७३

 

१८

विष्णु प्रसाद लम्साल

०५/२९/२०७३

०१/२७/२०७४

 

१९

खगराज बराल

०१/२९/२०७४

०५/२१/२०७४

 

२०

प्रेमकुमार राई

०५/२१/२०७४

०७/१२/२०७४

 

२१

ङईन्द्र प्रसाद उपाध्याय

०७/१३/२०७४

०४/०६/२०७५

 

२२

वुद्धि बहादुर खड्का 

०४/०४/२०७५

११/२१/२०७५

 

२३

चन्द्र कुमार घिमिरे

०१/०८/२०७६

११/२०/२०७६