नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको सत्रौं राष्ट्रिय दिवस