नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

UN नेपालद्वारा आयोजित कार्यक्रम: Ring the Bell for Gender Equality