नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

सूचना तथा समाचार

2022-12-21

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. ३

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-21

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. २

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-21

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. १

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-18

"सशक्तीकरण" जर्नलको लागि लेखेरकचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-05

स्नातकोत्तर तह शोध सहयोग सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2079-07-15

मिलन केन्द्रहरुको लागी प्रस्ताव आह्वान गर्न दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन

पुरा पढ्नुहोस्
2022-10-21

पुरुष सन्जाल सदस्यहरुको सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2022-09-27

स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-09-22

भर्तुअल छलफल तथा सहभागिता को सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2022-08-29

५८‌औं राष्ट्रिय बाल दिवस २०७९ भदौ २९ को नाराः "बालमैत्री समाजको आधारः जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार"

पुरा पढ्नुहोस्
2022-08-21

पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2022-08-16

५८औं बाल दिवसको नारा

पुरा पढ्नुहोस्
2022-08-15

बिनियोजित बजेट रकम सम्बन्धमा ।

पुरा पढ्नुहोस्
2022-04-07

बाल प्रतिभा प्रोत्साहनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-04-06
2022-02-22

११२ औं अन्तरास्ट्रिय महिला दिवस, २०७८

पुरा पढ्नुहोस्
2022-02-21
2022-02-07

शोधपत्र(Thesis) मा विधार्थीहरुलाई सहभागी गराइने सम्बन्धी विस्तृत सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-01-03

शोधपत्र(Thesis) मा विधार्थीहरुलाई सहभागी गराइने सम्बन्धी विस्तृत सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2021-12-16

स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सुचना( माननीय मन्त्रीस्तरको मिती २०७८/९/१ को निर्णयानुसार)

पुरा पढ्नुहोस्
2021-12-16

पुरुष सन्जाल सदस्यहरुको सुचीक्रूत गर्ने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2021-12-12

लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
2078/8/8

लैङ्गिक हिंसा विरूद्धको १६ दिने अभियान सम्बन्धमा शुभकामना

पुरा पढ्नुहोस्
2021-11-17

अन्तराष्ट्रिय बाल दिवस मनाउने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2021-11-11

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय नारा

पुरा पढ्नुहोस्
2078-6-17

सशर्त अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धमा।

पुरा पढ्नुहोस्
2078-6-17

वडादशैका साइत सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2078-6-15

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2078-6-14

MOFCOM/China (२०२१) छात्रवृत्ति कर्मचारी मनोनयन गर्ने सम्बन्धमा।

पुरा पढ्नुहोस्
2078-6-14

उपयुक्त उम्मेदवार मनोनयन गर्ने बारे।

पुरा पढ्नुहोस्