मा.मान्त्री जुली कुमारी महतो र संयुक्त अधिराज्यका महामहिम राजदुत Ms. Nicola Politt बीचको शिष्टचार भेटघाट