नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम (पशुपति काठमाडौ)