नीति


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 राष्ट्रिय लैङ्गिक समानता नीति, २०७७ - -
2 लैंगिक हिंसा विरुद्धको प्रदेश नं ५ को स्तरीय अभियान सम्पन्न - -
3 बाल विवाह विरुद्धको रणनीति, २०७२ - -
4 अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना - -
5 बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६९ - -