गैर कानुनी ढंगले तेस्रो मुलुक लैजान लागेका व्यक्तिहरुलाई उद्धार गरिएको