प्रतिबेदन तथा प्रकाशन


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 आ.व. २०७६/०७७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन - -
2 सशक्तीकरण (महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसंग सम्बन्धित) - -
3 लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रतिवेदन, २०७६ - -
4 A Progressive Journey to Gender Equality and women's empowerment Achievements of Nepal - -
5 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०७६ - -
6 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०७५/०७६) - -
7 नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन २०७६ का लागि http://www.ncrc.gov.np/page/document/state-of-children मा हेर्नुहोला - - -
8 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम-बुलेटिन वर्ष :१ अंक: १: २०७६ असार - -
9 The Sixth Periodic Report of THE GOVERNMENT OF NEPAL on Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) - -
10 RESPONSE OF THE GOVERNMENT OF NEPAL TO THE LIST OF ISSUES AND QUESTIONS IN RELATION TO THE SIXTH PERIODIC REPORT OF NEPAL ADOPTED BY THE COMMITTEE ON THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN - -