नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, 2080 (मस्यौदा)