भिडियो

बिहे गर्न हटार नगरौं सम्बन्धमा (भिडियो हेर्नका लागि Mouse को Right Click गरेर Open Link in New Tab मा Click गर्नुहोला)
बिहे गर्न हटार नगरौं सम्बन्धमा (भिडियो हेर्नका लागि Mouse को Right Click गरेर Open Link in New Tab मा Click गर्नुहोला)
हिंसा विभेद रहित व्यवहार सम्बन्धमा
हिंसा विभेद रहित व्यवहार सम्बन्धमा
लैंगिक हिंसा सम्बन्धमा
लैंगिक हिंसा सम्बन्धमा
मानव बेचबिखन सम्बन्धमा
मानव बेचबिखन सम्बन्धमा