कार्ययोजना तथा कार्यप्रगति


S.NO. Title File(Nepali) File(English) File(Document)
1 मानसिक समस्या व्यवस्थापनका लागि मनोसाजिक परामर्श/विमर्श सेवा सम्बन्धी एकीकृत कार्ययोजना, २०७७ - -
2 कोरोना भाईरस (COVID-19) संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुमा परेको र पर्न सक्ने असरहरुको बारेमा सुधार तथा सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ-संस्था परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७७ - -
3 आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना - -
4 लैगिंक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष २०७६ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना (मस्यौदा) - -
5 माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको भावी कार्ययोजना २०७५-०२-०९ - -
6 माननीय मन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा भएका कार्य प्रगति २०७५-०२-०९ - -
7 लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६१ - -
8 महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६० - -
9 मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ - -
10 ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना , २०६२ - -