Chanda Chaudhari
चन्दा चौधरी माननीय मन्त्री
थप जानकारी
Renuka Gurung
रेनुका गुरुङ माननीय राज्य मन्त्री
थप जानकारी
Yam Kumari  Khatiwada (Baskota)
यामकुमारी खतिवडा (बास्कोटा) सचिव
थप जानकारी
View All
View All
View All