नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

माननीय मन्त्रीज्यू अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकाे टाेलीसँग वार्ता कार्यक्रम।