नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

सूचना तथा समाचार

2024-04-07

UNESCO Prize for Girls and Womens Education का लागि दरखास्त आह्वान गरिएको।

पुरा पढ्नुहोस्
2024-03-26

राष्ट्रपति महिला उद्यमी समुन्नति पुरस्कार सम्बन्धी सूचना।

पुरा पढ्नुहोस्
2024-02-25
2024-02-16

बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८० को मस्यौदा सम्बन्धी सूचना।

पुरा पढ्नुहोस्
2024-02-02

प्रतिभा डवली कार्यक्रममा नविन सोच/ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।

पुरा पढ्नुहोस्
30-01-2024

सशक्तीकरण जर्नलको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024/01/15

स्नातकोत्तर तह शोधपत्र सहयोग सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-17

केन्द्रीय जेष्ठ नागरिक समितिको रिक्त सदस्य पदका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2024-01-12

"लैंगिक हिंसा निवारण तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रण कार्यक्रम र सामाजिक विकास कार्यक्रमबाट विभिन्न संघ संस्थालाई दिने अनुदान" कार्यक्रम संचालनको लागि स्थानीय तहबाट आवेदन माग गर्ने सम्बन्धी सूचन।

पुरा पढ्नुहोस्
2023-12-24

ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति र संस्थालाई पुरस्कृत गर्ने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-10-16

ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने ज्येष्ठ नागरिक तथा संस्थाले पुरस्कारका लागि आवेदन गर्ने विषयको सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2080/06/25

आशयपत्रदाताहरुको आशयपत्र छनौट गरी संक्षिप्त सुचि प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-09-08

ज्येष्ठ नागरिक मिलनकेन्द्र तथा दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन अनुदानको लागि प्रस्ताव पेश गर्न

पुरा पढ्नुहोस्
2023-08-23

मङ्गला-सहाना पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी

पुरा पढ्नुहोस्
2023-08-22

मानव बेचबिखन विरुद्धकव सत्रौ दिवस २० भाद्र, २०८० को नारा

पुरा पढ्नुहोस्
2023-08-21

पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन दिने सम्बन्धमा सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2023-08-20

मन्त्रीज्यूको पद वहालिको १०० दिनमा मन्त्रालयबाट सम्पादन भएका मुख्य कार्य

पुरा पढ्नुहोस्
2080/04/11

हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीहरुलाई सुरक्षित रुपमा पुनर्स्थापना गर्न राष्ट्रियस्तरको मंगला सहाना दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापनका लागि आव्हानको सूचना-२०८० 

पुरा पढ्नुहोस्
2080/01/11

स्नातककोत्तर तह शोध सहयोग (Master Research Support )कार्यक्रममा आफ्नो शोधपत्र (Thesis) प्रस्तुतीकरण /अन्तर्वाताका लागि सम्पर्क गर्न आउन सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा जानकारीको लागि प्रकाशन गरिएको सूचना ।

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-21

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. ३

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-21

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. २

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-21

अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समितिमा सदस्य मनोनयन सम्बन्धी सूचना : सूचना नं. १

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-18

"सशक्तीकरण" जर्नलको लागि लेखेरकचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-12-05

स्नातकोत्तर तह शोध सहयोग सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस्
2079-07-15

मिलन केन्द्रहरुको लागी प्रस्ताव आह्वान गर्न दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन

पुरा पढ्नुहोस्
2022-10-21

पुरुष सन्जाल सदस्यहरुको सूचिकृत गर्ने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2022-09-27

स्थानीय तहमा जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण तथा सन्चालन सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना

पुरा पढ्नुहोस्
2022-09-22

भर्तुअल छलफल तथा सहभागिता को सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्
2022-08-29

५८‌औं राष्ट्रिय बाल दिवस २०७९ भदौ २९ को नाराः "बालमैत्री समाजको आधारः जिम्मेवार परिवार, उत्तरदायी सरकार"

पुरा पढ्नुहोस्
2022-08-21

पुरस्कार तथा सम्मानका लागि आवेदन सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस्