नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

कार्ययोजना

सि.नं शीर्षक
1 ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना , २०६२ डाउनलोड
2 मानव बेचबिखन विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाहरुको बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०६८ डाउनलोड
3 महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६० डाउनलोड
4 लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण राष्ट्रिय कार्य-योजना २०६१ डाउनलोड
5 माननीय मन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको भावी कार्ययोजना २०७५-०२-०९ डाउनलोड
6 लैगिंक हिंसा विरुद्धको अभियान वर्ष २०७६ को वार्षिक कार्यान्वयन कार्ययोजना (मस्यौदा) डाउनलोड
7 आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना डाउनलोड
8 कोरोना भाईरस (COVID-१९) संक्रमणबाट महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिकहरुमा परेको र पर्न सक्ने असरहरुको बारेमा सुधार तथा सम्बोधन गर्न र सामाजिक संघ-संस्था परिचालन गर्ने सम्बन्धी कार्ययोजना, २०७७ डाउनलोड