नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 शासकीय सुधार र सुशासन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७१/०७२ डाउनलोड
2 सेवा पुर्नस्थापना केन्द्रको अध्ययन २०७३ डाउनलोड
3 Development of Costing Framework and Costing of Gender Equality Instruments in Nepal - २०१६ डाउनलोड
4 कल्पवासीहरुको सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन,२०७३ डाउनलोड
5 मानव वेचबिखन तथा घरेलु हिंसाबाट प्रभावितका लागि संचालित पुनस्र्थापना तथा सेवा केन्द्र सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन, २०७३ डाउनलोड
6 सरकारद्वारा सञ्चालित बालकल्याण गृहहरुको व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड
7 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०७० डाउनलोड
8 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७० / ०७१ ) डाउनलोड
9 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७१ / ०७२ ) डाउनलोड
10 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७२ / ०७३ ) डाउनलोड
11 दिवा सेवा केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदन २०७४ डाउनलोड
12 समाज कल्याण केन्द्र, वृद्धाश्रम (पशुपति काठमाडौ) लाई व्यवस्थापन करारमा दिने सम्बन्धमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड
13 मठमन्दिरमा माग्नेहरु सम्बन्धी गरिएको अध्ययन प्रतिबेदन डाउनलोड
14 वादी समुदायका महिलाका लागि लक्षित घरविकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन प्रतिवेदन डाउनलोड
15 अपांगताको लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना ( CBR ) कार्यक्रमको प्रभावकारीता अध्ययन २०७४ डाउनलोड
16 “महिला विकास कार्यक्रममा दलित जनजाति महिलाहरुको सहभागिताको अध्ययन डाउनलोड
17 REPORT ON EFFECTIVENESS OF FREED KAMALARI GROUP FORMATION PROGRAM डाउनलोड
18 मन्त्रालयबाट अनुदानमा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन सम्बन्धी अध्ययन २०७५ डाउनलोड
19 अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सहायक सामग्री उत्पादन र वितरणको प्रभावकारिता अध्ययन डाउनलोड
20 लक्षित वर्ग कल्याणका लागि संचालन भएका कार्यक्रमहरु बाट सेवाग्राहीहरुको सन्तुष्टि सम्बन्धी अध्ययन प्रतिबेदन डाउनलोड
21 CEDAW छेठौ प्रतिवेदन डाउनलोड
22 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिबेदन २०७४ डाउनलोड
23 बार्षिक प्रगति प्रतिबेदन ( आ.व. २०७३ / ०७४ ) डाउनलोड
24 महिला तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा विरुद्ध प्रश्न उत्तर संगालो २०७५ डाउनलोड
25 लैंगिक हिंसा र कानुनी प्रावधान २०७५ डाउनलोड
26 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ( आ.व. २०७४ / ०७५ ) डाउनलोड
27 RESPONSE OF THE GOVERNMENT OF NEPAL TO THE LIST OF ISSUES AND QUESTIONS IN RELATION TO THE SIXTH PERIODIC REPORT OF NEPAL ADOPTED BY THE COMMITTEE ON THE CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN डाउनलोड
28 The Sixth Periodic Report of THE GOVERNMENT OF NEPAL on Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) डाउनलोड
29 राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम-बुलेटिन वर्ष :१ अंक: १: २०७६ असार डाउनलोड
30 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (आ.व. २०७५/०७६) डाउनलोड
31 मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०७६ डाउनलोड
32 A Progressive Journey to Gender Equality and women&#०३९;s empowerment Achievements of Nepal डाउनलोड
33 लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रतिवेदन, २०७६ डाउनलोड
34 आ.व. २०७६/०७७ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन डाउनलोड
35 अपाङ्गता स्रोत पुस्तिका २०७८ डाउनलोड
36 महिला विकास र लैङिक मुलप्रवाहीकरणका लागि मौजुदा कानुनहरु तथा कार्यान्वयनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७८ डाउनलोड