नेपाल सरकार

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौ

भारतीय जेष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष तथा केन्द्रिय पदाधिकारीहरुसँग माननीय मन्त्री भगबती चौधरीज्यूद्वारा छलफल कार्यक्रम।